Blog

De Kijkersvraag: Wat is een verborgen gebrek?

Als potentiële huizenkopers bij mij een huis komen bekijken, krijg ik vaak inhoudelijke vragen. Deze behandel ik in: ‘De Kijkersvraag’.

De Kijkersvraag: Wat betekent de term “verborgen gebrek” bij de koop van een huis?

 

Een “verborgen gebrek” bij de koop van een huis verwijst naar een gebrek of probleem in de woning dat niet direct waarneembaar was op het moment van de aankoop, maar dat later aan het licht komt nadat de koop is gesloten. Deze gebreken zijn doorgaans niet gemakkelijk op te merken tijdens een bezichtiging of inspectie van het pand. Verborgen gebreken kunnen variëren van structurele problemen tot technische tekortkomingen of andere ernstige kwesties die de waarde of bruikbaarheid van de woning aantasten.

Er bestaat een misverstand over de term “verborgen gebrek”. De verkoper heeft iets bewust verborgen en dit niet heeft gemeld. In dat geval moet de koper aantonen dat de verkoper kennis had van het gebrek en dit niet gemeld heeft. De verkoper is dan aansprakelijk.

Maar er kan ook sprake zijn van een “onbekend gebrek”. Iets wat de verkoper niet wist en dus niet heeft kunnen melden aan de koper. Dan is de clausule in de koopakte van kracht waarin staat dat de koper een woning koopt met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Van belang is dus om eerst vast te stellen of het een verborgen gebrek is waar de verkoper van wist of is het een voor verkoper onbekend gebrek.

Hier zijn enkele voorbeelden van verborgen/onbekende gebreken:

1. Structurele schade: Dit kan scheuren in de fundering, problemen met het dak, of verborgen houtrot in dragende balken omvatten.

2. Lekkages: Een dak- of leidinglek dat pas na de aankoop aan het licht komt.

3. Elektrische problemen: Verborgen elektrische bekabelingsproblemen die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

4. Asbest: Het ontdekken van asbest in de woning nadat de verkoop is gesloten.

5. Ongedierte en schimmel: Verborgen plagen of schimmelproblemen die niet direct zichtbaar waren tijdens de bezichtiging.

De verantwoordelijkheid voor een verborgen gebrek bij de koop van een huis kan variëren afhankelijk van de specifieke voorwaarden in de koopovereenkomst. Over het algemeen zijn er echter enkele belangrijke principes:

1. Verkoper: De verkoper heeft over het algemeen de verplichting om de koper op de hoogte te stellen van bekende gebreken in de woning. Door middel van het invullen van een zogenaamde Vragenlijst. Als de verkoper op de hoogte was van een verborgen gebrek en dit niet heeft gemeld aan de koper, kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit dat gebrek.

2. Koper: Het is ook de verantwoordelijkheid van de koper om zorgvuldig onderzoek te doen naar de woning voordat hij deze koopt. Dit omvat vaak het laten uitvoeren van inspecties en controles om verborgen gebreken op te sporen voordat de koop wordt gesloten.

3. Koopovereenkomst: De specifieke voorwaarden van de koopovereenkomst kunnen de verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken verder regelen zoals de “Ouderdomsclausule”. Sommige overeenkomsten kunnen bepalingen bevatten die de aansprakelijkheid van de verkoper beperken of vaststellen.

4. Juridische stappen: Als een verborgen gebrek na de koop wordt ontdekt en de verkoper heeft dit niet gemeld, kan de koper juridische stappen ondernemen om schadevergoeding te verkrijgen of de transactie ongedaan te maken. Dit kan leiden tot geschillen en rechtszaken.

Wanneer een verborgen gebrek wordt ontdekt nadat de verkoop is afgerond, kunnen kopers juridische stappen ondernemen om de verkoper aansprakelijk te stellen voor het gebrek. Dit is echter afhankelijk van de wetten en regels in het desbetreffende rechtsgebied en de voorwaarden van de koopovereenkomst. In sommige gevallen kan de koper aanspraak maken op schadevergoeding of reparaties van de verkoper.

Het is belangrijk voor kopers om een goede inspectie te laten uitvoeren en eventuele vragen over mogelijke verborgen gebreken te bespreken voordat ze een huis kopen. Ook kunnen ze overwegen om clausules in de koopovereenkomst op te nemen die de verantwoordelijkheden met betrekking tot verborgen gebreken regelen.

Heb je vragen hierover? Stuur mij dan een bericht.

Heb jij een vraag over de woningmarkt? Stuur mij een bericht en ik zal het in deze rubriek behandelen.

#woningmarkt #woning #verhuizen #huis #vbo #denhaag #makelaardij #durftevragen #funda