Nieuws

Drie vragen over het koopcontract

Als u een prijs overeengekomen bent met de verkoper, is het tijd om afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen in het koopcontract. Wat staat daarin en waar moet u op letten? Drie vragen over het koopcontract.

Wat staat er in het koopcontract?

In het koopcontract neemt u de afspraken op die u maakt met de verkoper. Het contract geldt als de basis voor de overdracht van het eigendom van de woning. Het is heel belangrijk om goed na te gaan of alle afspraken er correct in staan, want eenmaal getekend, blijft getekend. Dit staat er in het koopcontract:

  • Van wie u het huis koopt;
  • De hoogte van de koopsom;
  • De datum van de overdracht;
  • In sommige gevallen: wat er aan de hand is met de woning of de grond waar de woning op staat.

Per woning kan het verschillen welke zaken er in het koopcontract staan. Dit kan gaan om:

  • Ontbindende voorwaarden (voorwaarden die die de koop kunnen ontbinden);
  • Een waarborgsom;
  • Wat er bij de woning hoort en wat niet.

Wie stelt het koopcontract op?

De verkopend makelaar is meestal degene die het koopcontract opstelt, maar dat is niet verplicht. Loop wel altijd even na of de inhoud klopt, want zoals gezegd: getekend, blijft getekend.

Hoe zit het met de bedenktijd?

U heeft als koper drie dagen bedenktijd. Dit houdt in dat u binnen deze drie dagen van de koop kunt afzien, zonder financiële gevolgen. Als deze dagen verstreken zijn, is het contract bindend, voor de koper en verkoper. De bedenktijd gaat in zodra je de door u en de verkoper getekende overeenkomst hebt ontvangen.

Neem gerust contact op als u nog vragen heeft!